WELCOME TO

UPC RENEWABLES

We are one of the largest independent renewable energy companies in the Asia-Pacific region, with assets comprising over 10 GW in operation, under construction and in development. UPC Renewables operates 19 offices globally, with 11 offices in 8 countries throughout the Asia-Pacific region. The UPC group has been developing, constructing, and operating wind and solar generating assets across 5 continents, with legacy companies in the United States, Canada, Europe and North Africa and active businesses in Asia and Australia.

PIONEERING

Tập Đoàn UPC Renewables, Nhà Phát Triển Năng Lượng Tái Tạo hàng đầu thế giới với hơn hai mươi năm kinh nghiệm Toàn Cầu

OUR MISSION

Sứ mệnh của chúng tôi là đáp ứng nhu cầu năng lượng ngày càng tăng trên toàn thế với nguồn năng lượng điện sạch và cải thiện đời sống của cộng đồng cư dân bản địa.

TRACK RECORD

Các công ty được thành lập của UPC đã phát triển đưa vào vận hành các dự án điện mặt trời và điện gió có tổng công suất lắp đặt hơn 3.500 MW với giá trị đầu tư hơn 5 tỷ USD.

0
Countries in operations and development
0
Projects built
0
Megawatts aggregate installed capacity
0
Billion USD deployed

OUR GLOBAL FOOTPRINT

  •   In Operations or Construction
  •   Developing Projects
  •   Legacy Projects

OUR OPERATING PROJECTS

Linghai I
Linghai I

49.5 MW
Liaoning, China
Operations commencement: Jan. 2011

Caparispisan
Caparispisan

81MW
Ilocos Norte, Philippines
Operations commencement: Nov. 2014

Kangping I
Kangping I

49.5MW
Liaoning, China
Operations commencement: Feb. 2011

Daronghsan I
Daronghsan I

22.5 MW
Guangxi, China
Operations commencement: Aug 2013

Baiqi I
Baiqi I

49.5MW
Inner Mongolia, China
Operations commencement: Jan. 2010

Tornado
Tornado

20MW (28MWdc)
Slatek, India
Operations commencement: Oct. 2017

Huangyan I
Huangyan I

42 MW
Zhejiang, China
Operations commencement: Jan. 2017

Sidrap
Sidrap

75 MW
South Sulawesi, Indonesia
Operations commencement: April 2018

New England Solar Farm
New England Solar Farm

600-800MW
New South Wales, Australia
In Development

Gale
Gale

50 MW
Slatek, India
Operations commencement: Jan. 2018