MANGARAP - MAMUO - MAGHATID

Isang grupo para sa malinis na enerhiya na may pangkadaigdigang kagagawan

Ang UPC Renewables Group ay isang namumunong tagapagmuo ng renewable na enerhiya na may higit dalawampung taong pangakdaigdigang karanasan sa pangunguna at pagpapatayo ng mga world class na wind projects mula sa mga bundok, desyerto, at mga bolkanikang isla ng Estados Unidos, mga isla ng Pilipinas, mga burol ng Italya at sa pastulan ng Inner Mongolia.

Ang aming layunin ay matamo ang lumalaking pangangailanan sa enerhiya gamit ang malinis na kuryente, at mapaunlad ang mga buhay ng mga lokal na communidad.

Namuo ang UPC ng mga companya na nakapagpatayo na ng higit sa 3,500.00 MW ng umaandar na wind at solar project na higit sa $5 billion ang pamumuhunan, at mayroong na planong mamuo pa ng 5,000 MW na proyekto. Ang UPC ay may napagpatunayang mahusay sa pag pasok sa mga bagong market gamit ang makabagong teknolohiya at mga malikhaing stratehiya sa negosyo, tinutulungan ang mga bansang pabilisin ang pag laganap ng renewable energy.

DEVELOPED AND OPERATING COUNTRIES

Click on the marker to see further details about UPC Renewables projects in its respective region.

10

COUNTRIES

3500

MEGAWATTS

5

BILLION USD

 Owned and Operating Legacy Projects